Spotkania:


Sny w Biblii - pytania
lato 2020


Spotkania indywidualne


Spotkania w parach


Spotkania w grupie


Akademia Biblijna on-line
14.06.2020


Spotkania w grupie


Struktura pracy w grupie 4-6 osobowej trwającej nie dłużej niż 90 minut. Ten czas ulega oczywiście skróceniu, jeśli w grupie są cztery osoby. Należy jednak pamiętać, aby w 6-osobowej grupie nie przekraczać czasu wskazanego w poniższej instrukcji 


Praca w grupie rozpoczyna się od przywołania pytania postawionego przez moderatora i nawiązującego do fragmentu z Pisma Świętego omawianego w filmie.

 

(1) I runda wypowiedzi - DOŚWIADCZENIE (do 20 minut)

Każdy z uczestników odpowiada na pytanie. Wszyscy słuchają mówiącego i nikt nie komentuje.

Ustka1.jpg

(2) II runda wypowiedzi - REFLEKSJA (do 30 minut)

Każdy z uczestników nawiązuje do czyjejś wypowiedzi, jednej lub więcej niż jednej, mówiąc, co z niej zrozumiał i co było w niej najbardziej wartościowe lub co poruszyło. Jeśli zainspirowała ona do dalszej refleksji to się nią dzieli. Jeśli wzbudziła jakieś emocje, pragnienia, zmobilizowała do jakichś dzałań, mówi o tym. Jeśli ma jakieś pytania (bo czegoś nie zrozumiał, chciałby lepiej zrozumieć lub usłyszeć coś więcej na ten temat, by go pogłębić) to może je zadać, ale osoba pytana nie odpowiada od razu, notuje sobie, by nie zapomnieć, i jeśli chce ustosunkować się do zadanego przez kogoś pytania to czeka na trzecią rundę.

 

(3) III runda wypowiedzi - DZIAŁANIE (do 20 minut)

Osoby zapytane ustosunkowują się do pytań, jeśli takie były i jeśli oczywiście chcą, a jednocześnie każdy z uczestników formułuje krótką puentę: Czego wartościowego dowiedziałem się podczas tego dzielenia się w grupie? Czy coś zmienia się w moim myśleniu, patrzeniu na świat, czy w czymś się utwierdziłem lub czyjaś wypowiedź zakwestionowała moje dotychczasowe myślenie? Czy coś chciałbym w związku z tym uczynić, zaplanować? 

(4) Indywidualna refleksja - EWALUACJA

Czas na indywidualna refleksję i rozmowę z Bogiem o tym, co dałem innym i co od innych otrzymałem podczas tego spotkania? (15 minut)

(5) ŚWIĘTOWANIE

Modlitwa dziękczynna (indywidualna lub w grupie) - do 5 minut. Wspólna agapa - bez ograniczeń czasowych

tance01.jpg

Strona główna - Spotkania - Narzędzia - Komentarze Biblijne - Galeria - Publikacje - Kontakt
TRISTUDIO